Kdo jsme  

Kanoistický oddíl CANOE & KAYAK CLUB je jedním ze 3 pobočných spolků působící pod TJ Lodní sporty Brno s více jak 50 letou tradící. Naše členská základna čítá kolem 50 členů z toho 15 pravidelně trénujících dětí.


Co je rychlostní kanoistika  

Rychlostní kanoistika je sport, který je standardně provozován na klidných stojatých, nebo mírně tekoucích vodních plochách, jehož cílem je projet s lodí stanovenou vzdálenost v co nejkratším čase. Od roku 1936 je oficiální disciplínou olympijských her a přestože v České republice patří mezi menší sporty, v posledních letech vozí naši reprezentanti medailová umístění z vrcholných akcích a to ať už jde o Mistrovství Evropy, Mistrovství světa nebo o Olympijské hry. Mezi nejúspěšnější reprezentanty posledních let patří kajakář Josef Dostál a kanoista Martin Fuksa, který navazuje na výkony Martina Doktora. Dále jsou to členové čtyřkajaku Daniel Havel, Jakub Špicar, Jan Štěrba, Jakub Zavřel a Radek Šlouf a z řad žen pak Jana Ježová a Anna Kožíšková.

Závodí se buďto na kanoi - označení C1, C2, C4 nebo kajaku - K1, K2, K4. Číslo v označení vyjadřuje počet členů posádky. Na kajacích závodí muži i ženy, na kanoích donedávna závodili pouze muži, od roku 2010 však paří kategorie C1 a C2 ženy do oficiálního programu mezinárodních soutěží rychlostní kanoistiky. Závodník v kajaku (kajakář) v lodi sedí, závodník na kanoi (kanoista) klečí na jednom koleni na vytvarovaném pěnově plastovém zákleku. Rychlostní kajak je oproti ostatním druhům a kanoi vybaven kormidlem, které je přes ocelová lanka ovládáno nohama.

Závody lze rozdělit do několika skupin dle jejich délky - krátké tratě (200 m, 500 m, 1 km), dlouhé tratě (5 km) a maraton (v závodech Českého poháru v současné době 28,8 km pro kanoisty, 36 km pro kajakáře).

Krátké tratě se jezdí v 9 vybojkovaných drahách s pevným startem ze startovacího zařízení (bloku). Jednotlivé rozjížďky tvoří základ systému, ve kterém závodník postupuje na základě postupového klíče - ten bývá pro každé závody mírně odlišný. Úspěšný závodník musí absolvovat nejdříve rozjížďku, a poté mezijízdu, pokud nepostoupil přímo do finále. To je rozděleno na finále A (velké), ve kterém se jede o medaile a finále B (malé, 10.-18.místo). Na průběh celých závodů dohlíží několik rozhodčích. Jednotlivé lodě mají stanoveny minimální hmotnosti, které jsou po dojetí ihned namátkově kontrolovány. V případě podvážené lodi následuje diskvalifikace.

Naproti tomu dlouhé tratě a maraton se startují hromadně a neexistují při nich žádné dráhy. Otáčky se provádějí kolem jedné nebo více bójek proti směru hodinových ručiček. V průběhu maratonu jsou navíc zařazeny přeběhy s lodí, každý o délce několika stovek metrů. Při maratonských závodech jsou stanoveny minimální hmotnosti lodí výrazně nižší, než při závodech na dlouhých a krátkých tratích, a závodí se pouze na lodích C1, C2, K1 a K2.


Naše cíle a vize  

Naším hlavním cílem je přivést děti ke sportu a ukázat jim základy a kouzlo rychlostní kanoistiky. Děti v našem oddíle začínají zpravidla mezi 9 - 11 rokem a od počátku se pravidelně účastní závodů, které jsou součástí Velkomoravské ligy či Českého poháru. Třikrát ročně absolvují i intenzivní soustředění pořádané ve spolupráci s dalšími kanoistickými oddíly (jedno jarní, letní a zimní), díky čemuž poznají i spoustu nových kamarádů a bezpochyby zažijí i kupu legrace. Za nejdůležitější totiž považujeme, aby děti trénink bavil a rády se k nám vracely.


Zázemí a sportoviště  

Součástí našeho tréninku není pouze jízda na lodi, ale i běh, posilování a gymnastika. V zimních měsících chodíme plavat do bazénu (na Ponávku a za Lužánky) či vyrážíme na běžky (dle sněhových podmínek nejčastěji do Nového Města na Moravě nebo na Brněnskou přehradu). V roce 2017 jsme jako zpestření zimní přípravy pořídili dva pádlovací trenažéry - pro kajakáře i kanoisty.

V našeho areálu je rovněž tenisový kurt a hřiště, které využíváme pro míčové sporty (fotbal nebo nohejbal) . Zázemí pro naše závodníky je v nově zrekonstruované budově, kde je velká klubovna a šatny. Posilovna, místnost s trenažéry a menší tělocvična se nachází v budově druhé.

Aktuálně trénujeme 4 dny v týdnu, s tím že všechny naše závodící děti mají i v letošním roce veškerý sportovní materiál (lodě, pádla, vesty) propůjčený od oddílu zdarma.

Výše členských příspěvků mládeži a dětem na rok 2018 činí 4.000 Kč/rok/včetně skříňky.

Pro více informací kontaktujte naše trenéry na info@kanoistikabrno.cz popř. telefonicky na +420 728 444 388.

Zázemí a sportoviště
Zázemí a sportoviště
Zázemí a sportoviště
Zázemí a sportoviště
Zázemí a sportoviště
Zázemí a sportoviště
Zázemí a sportoviště
Zázemí a sportoviště
Zázemí a sportoviště