Informace k členským příspěvkům  

Mládež a děti
Výbor Kanoistického oddílu (dále jen KO) stanovil členské příspěvky mládeži a dětem na rok 2024 ve výši 4.400 Kč/rok (včetně skříňky) s možností placení čtvrtletní platbou po 1.100 Kč, při splnění podmínek účasti na závodech. Výše příspěvku pro děti a mládež, která se závodů neúčastní Vám sdělí trenér/správce areálu.
Příspěvky se platí převodem na účet KO: 2401572500/2010, do poznámky pro příjemce nutno uvést jméno a příjmení dítěte.

Ostatní
Výbor KO stanovil členské příspěvky pro člena KO 4.400 Kč, hosté 4.400 Kč, veteráni nad 65 let a studenti 2.500 Kč (bez skříňky).

Výši příspěvků si můžete ověřit u správce areálu. 

Příspěvky se platí převodem na účet KO: 2401572500/2010, do poznámky pro příjemce nutno uvést jméno a příjmení člena KO nebo hosta. Termín splatnosti příspěvků je 31. 3. 2024.


Členská přihláška  

Mládež a děti
Přihláška - mládež

Ostatní

Přihláška - dospělí

Návštěvní řád loděnice  

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PISÁRKY

Provozní řád sauny

Provozní řád posilovny

Výbor oddílu a kontakty  

Předseda : RNDr. Zdeněk Janeček, e-mail: janecek@pavlof.cz
Trenér mládeže: Martin Mrva, telefon: +420 728 444 388; e-mail: brnotrener@seznam.cz
Dračí lodě: Zdeněk Pekárek, e-mail: pekarek30@seznam.cz
Správce areálu: Petr Petyovský

Výbor spolku:
Předseda - RNDr. Zdeněk Janeček
Členové - JUDr. Dalibor Lorenc, Petr Petyovský, Lev Mezenský, Zdeněk Pekárek