Propozice závodu - Brněnská pětka  

Druhý ročník závodů rychlostní kanoistiky na 5.000m a 2.000m pořádaný kanoistickým oddílem Canoe & Kayak Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek.

Termín: sobota 18.4. 2020
Místo závodu: 

Brno - Jundrov, řeka Svratka - u Jundrovského mostu, při ulici Veslařská
(loděnice VUT Brno - hlavní zázemí a porada, sportovní areál U hrocha a Waterelement - nástupy na vodu a uložení lodí)

Předběžný časový harmonogram

8:30 hod porada vedoucích oddílů (v hlavním stanu na loděnici VUT na Veslařské ulici u Jundrovského mostu)

od 9:30 hod

start prvního závodu

Trať a organizační informace

- závod bude probíhat na mírně tekoucí řece Svratce v městské části Brno-Jundrov
- start i cíl všech kategorií bude u Jundrovského mostu
- závodit se bude na kilometrovém okruhu, benjamínci pojedou dvě kola, žáci a starší pět kol
- řeka bude „rozdělena“ na poloviny, aby nedošlo ke kolizi v průběhu závodu
- obrátky budou vyznačeny třemi bójkami (spodní ve vzdálenosti 500m od startu/cíle a horní nad úrovní staru/cíle, před Jundrovským mostem)
- nasednutí do lodi bude probíhat nad prostorem startu
- vyhlášení bude probíhat ihned po závodě u mola v prostoru cíle
- odpovědní vedoucí oddílů jsou povinni zajistit, aby jejich svěřenci nejezdili při rozjíždění do závodního pole. K rozjíždění bude sloužit prostor nad Jundrovským mostem!!!
- účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé při závodu!!! Zdravotní služba bude k dispozici v prostoru cíle.

Trať 5.000m (9 obrátek) - trať na 5km startuje na úrovni cíle směrem po proudu řeky Svratky. Obrátka je umístěna po 500m, závodníci budou tedy absolvovat 5 kol s 9 obrátkami.
Trať 2.000m (3 obrátky) - trať na 2km je určena pouze pro benjamínky a startuje na úrovni cíle, směrem po proudu řeky Svratky. Obrátka je umístěna po 500m, závodníci budou tedy absolvovat 2 kola s 3 obrátkami.

Mapa tratě a závodního areálu

Mapa tratě ZDE!
Mapa závodního areálu ZDE!

Přihlášky a startovné

Registrace:

prostřednictvím administračního rozhraní na www.kanoe.cz
nebo e-mailem info@kanoistikabrno.cz
Odkazy na kanoe.cz:
http://srk.kanoe.cz/akce_rychlost.php?id_zavodu=3922
http://srk.kanoe.cz/index.php?menu=propozice&id_zavodu=3922

Uzávěrka přihlášek: 13. 4. 2020
Startovné: 100 Kč/4 EUR vč. benjamínků
(v ceně startovného jsou medaile a věcné ceny)
Úhrada startovného: v den závodu v hotovosti na místě
(upřesní se na poradě vedoucích oddílů)

Kategorie

Benjamínky (A-F) - MK1, K2 2000m

Benjamínci (A-F) - MK1, MC1, K2, C2 2000m

Kanoistiky - MC1, C2 2000m, C1, C2 5000m

Žačky -  K1, K2 5000m

Žáci - K1, C1, K2, C2 5000m

Dorostenky - K1, K2 5000m

Dorostenci - K1, C1, K2, C2 5000m

Juniorky - K1, K2 5000m

Junioři - K1, C1, K2, C2 5000m

Ženy - K1, K2 5000m

Muži - K1, C1, K2, C2 5000m

Veteránky - K1, K2 5000m

Veteráni - K1, C1, K2, C2 5000m

Pořadatel si vyhrazuje právo slučovat kategorie při malém počtu účastníků. Vyhlášení výsledků s předáním medailí případně věcných cen v jednotlivých kategoriích je dáno od účasti tří a více závodníků/posádek.

Parkování

Parkování motorových vozidel a vleků bude možné po dohodě s pořadatelem na vyznačených parkovištích sportovního areálu Hroch a Waterelement. Dále je parkování možné podél ulice Veslařské a podél komunikace na levém břehu Svratky, směrem od Jundrovského mostu. Prosím dbejte pokynů Městské policie, která bude asistovat při příjezdu účastníků závodu.

Stravování

Pořadatel zajistí drobné občerstvení na loděnici VUT u hlavního stanu. Další možnost občerstvení je v Restauraci Na Piavě či v areálu U hrocha.

Ubytování

Ubytování bude možné po předchozí dohodě s pořadatelem v klubovně Canoe & Kayak Club LODNÍ SPORTY BRNO v loděnici na Veslařské 136/177, Brno-Jundrov.

Pořadatel a organizační výbor

Pořadatel: Canoe & Kayak Club LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek,
Veslařská 136/177, 637 00 Brno-Jundrov
Ředitel závodu: RNDr. Zdeněk Janeček
Asistentka ředitele závodu: Bc. Martina Mišíková
Produkce: Michal Osička
Kontakt: e-mail: info@kanoistikabrno.cz
mobil: +420 728 444 388
www.kanoistikabrno.cz


VÝSLEDKY

Výsledky 1.ročníku

FOTOGALERIE

https://www.zonerama.com/ladjel/Album/5228672

https://kanoistikabrno.rajce.idnes.cz/Brnenska_petka