Kdo jsme  

Kanoistický oddíl CANOE & KAYAK CLUB je jedním ze 3 pobočných spolků působící pod TJ Lodní sporty Brno s více jak 50 letou tradící. Naše členská základna čítá kolem 55 členů z toho 30 pravidelně trénujících dětí.


Co je rychlostní kanoistika  

Rychlostní kanoistika je sport, který je standardně provozován na klidných stojatých, nebo mírně tekoucích vodních plochách, jehož cílem je projet s lodí stanovenou vzdálenost v co nejkratším čase. Od roku 1936 je oficiální disciplínou olympijských her a přestože v České republice patří mezi menší sporty, v posledních letech vozí naši reprezentanti medailová umístění z vrcholných akcích a to ať už jde o Mistrovství Evropy, Mistrovství světa nebo o Olympijské hry. Mezi nejúspěšnější reprezentanty posledních let patří kajakář Josef Dostál a kanoista Martin Fuksa, který navazuje na výkony Martina Doktora. Dále jsou to členové čtyřkajaku Daniel Havel, Jakub Špicar, Jan Štěrba, Jakub Zavřel a Radek Šlouf a z řad žen pak Jana Ježová a Anna Kožíšková.

Závodí se buďto na kanoi - označení C1, C2, C4 nebo kajaku - K1, K2, K4. Číslo v označení vyjadřuje počet členů posádky. Na kajacích závodí muži i ženy, na kanoích donedávna závodili pouze muži, od roku 2010 však paří kategorie C1 a C2 ženy do oficiálního programu mezinárodních soutěží rychlostní kanoistiky. Závodník v kajaku (kajakář) v lodi sedí, závodník na kanoi (kanoista) klečí na jednom koleni na vytvarovaném pěnově plastovém zákleku. Rychlostní kajak je oproti ostatním druhům a kanoi vybaven kormidlem, které je přes ocelová lanka ovládáno nohama.

Závody lze rozdělit do několika skupin dle jejich délky - krátké tratě (200 m, 500 m, 1 km), dlouhé tratě (5 km) a maraton (v závodech Českého poháru v současné době 28,8 km pro kanoisty, 36 km pro kajakáře).

Krátké tratě se jezdí v 9 vybojkovaných drahách s pevným startem ze startovacího zařízení (bloku). Jednotlivé rozjížďky tvoří základ systému, ve kterém závodník postupuje na základě postupového klíče - ten bývá pro každé závody mírně odlišný. Úspěšný závodník musí absolvovat nejdříve rozjížďku, a poté mezijízdu, pokud nepostoupil přímo do finále. To je rozděleno na finále A (velké), ve kterém se jede o medaile a finále B (malé, 10.-18.místo). Na průběh celých závodů dohlíží několik rozhodčích. Jednotlivé lodě mají stanoveny minimální hmotnosti, které jsou po dojetí ihned namátkově kontrolovány. V případě podvážené lodi následuje diskvalifikace.

Naproti tomu dlouhé tratě a maraton se startují hromadně a neexistují při nich žádné dráhy. Otáčky se provádějí kolem jedné nebo více bójek proti směru hodinových ručiček. V průběhu maratonu jsou navíc zařazeny přeběhy s lodí, každý o délce několika stovek metrů. Při maratonských závodech jsou stanoveny minimální hmotnosti lodí výrazně nižší, než při závodech na dlouhých a krátkých tratích, a závodí se pouze na lodích C1, C2, K1 a K2.


Naše cíle a vize  

Naším hlavním cílem je přivést děti ke sportu a ukázat jim základy a kouzlo rychlostní kanoistiky. Děti v našem oddíle začínají zpravidla mezi 8 - 11 rokem a od počátku se pravidelně účastní závodů, které jsou součástí Velkomoravské ligy či Českého poháru. Třikrát ročně absolvují i intenzivní soustředění pořádané ve spolupráci s dalšími kanoistickými oddíly (jedno jarní, letní a zimní), díky čemuž poznají i spoustu nových kamarádů a bezpochyby zažijí i kupu legrace. Za nejdůležitější totiž považujeme, aby děti trénink bavil a rády se k nám vracely.


Zázemí a sportoviště  

Součástí našeho tréninku není pouze jízda na lodi, ale i běh, posilování a gymnastika. V zimních měsících chodíme plavat do bazénu či vyrážíme na běžky (dle sněhových podmínek nejčastěji do Žďáru nad Sázavou, Nového města na Moravě nebo Rakouska). V roce 2017 jsme jako zpestření zimní přípravy pořídili dva pádlovací trenažéry - pro kajakáře i kanoisty.

Součástí našeho areálu je i hřiště, které využíváme pro míčové sporty (fotbal nebo nohejbal) . Zázemí pro naše závodníky je v nově zrekonstruované budově, kde je velká klubovna a šatny. Posilovna, místnost s trenažéry a menší tělocvična se nachází v budově druhé. 

Tréninky pro nováčky a nezávodníky probíhají každé pondělí a čtvrtek v loděnici. Závodníci mají četnost tréninků dle věkových skupin vyšší (3 - 6x týdně).

Výše členských příspěvků je stanovena každý rok Výborem oddílu. Součástí příspěvků mládeže je zapůjčení veškerého materiálu (lodě, pádla, vesty) zdarma pro potřeby tréninků.

Pro více informací kontaktujte naše trenéry na info@kanoistikabrno.cz popř. telefonicky na +420 728 444 388.

Zázemí a sportoviště
Zázemí a sportoviště
Zázemí a sportoviště
Zázemí a sportoviště
Zázemí a sportoviště
Zázemí a sportoviště
Zázemí a sportoviště
Zázemí a sportoviště
Zázemí a sportoviště